Header V8.png

Llangollen July 2022

Press play to hear the magicical  sound of the Male Voice Choir.

Gwahoddiad

Pwyswch chwarae i glywed sain hudolus y Côr Meibion.

Next year reaches a milestone for Male Voice choirs in Wales; It is the bicentennial !

From its origins spawned within Wales's slate and coal mining industries.

To celebrate this momentous occasion, in July 2022 we will be staging a massed male voice concert of some 500 voices from both Wales and Internationally.

We are delighted to announce that next year we shall

be collaborating with the Llangollen International Eisteddfod; Jointly presenting our celebration concert during Eisteddfod week.

Uniting some of Wales's finest choirs alongside some overseas choirs to jointly celebrate this magnificent event on Welsh soil.

For our overseas friends, crossing time zones to forge Welsh links could not be more opportune.

Especially when world culture was so cruelly extinguished in 2020/2021 by the global pandemic.

The concert under the musical direction of Dr Alwyn Humphreys MBE, Conductor Emeritus of Morriston Orpheus choir, will capture a combination of Welsh and International music amongst the beautiful location of Llangollen, where traditionally Wales meets the world.

Joining the concert will be a guest celebrity of International standing.

Choirs wishing to register an interest are asked to fill in the form below.

The deadline for expressions of interest is -

1st of July 2021

We hope that you will want to be there to share this unique occasion in male choral music.

Mae’r flwyddyn nesaf yn dynodi carreg filltir i Gorau Meibion yng Nghymru; dyma fydd eu  deucanmlwyddiant! 

O’u gwreiddiau a ddatblygodd yn y diwydiannau llechi a glo yng Nghymru.

I ddathlu’r achlysur pwysig hwn, byddwn yn cynnal cyngerdd corau meibion ym mis Gorffennaf 2022, gyda thua 500 o leisiau o Gymru a gweddill y byd.

Rydym yn gweithio i gynllunio’r digwyddiad hwn

yn awr i’w gynnal yn Llangollen. Gan uno rhai o gorau mwyaf nodedig Cymru gyda rhai corau o dramor i ddathlu’r digwyddiad gwych hwn ar dir Cymru.

I’n ffrindiau o dramor, ni allai croesi parthau amser i greu cysylltiadau â Chymru fod yn fwy amserol. Yn arbennig pan gafodd diwylliant y byd ei ddiffodd mor greulon eleni gan y pandemig byd-eang.

Bydd y cyngerdd hwn, o dan gyfarwyddyd cerddorol

Dr Alwyn Humphreys MBE, Arweinydd Emeritws Côr Orffews Treforys, yn cynrychioli cyfuniad o ddiwylliant Cymru a cherddoriaeth Ryngwladol yn lleoliad hardd Llangollen, lle mae Cymru’n draddodiadol yn cwrdd â’r Byd.

Bydd artist gwadd enwog o fri Rhyngwladol yn ymuno

yn y cyngerdd.

Gofynnir i gorau sy’n dymuno cofrestru diddordeb lenwi y ffurflen ar waelod y dudalen.

Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb yw – 

1af o Orffenaf 2021

Rydym yn gobeithio y byddwch yn awyddus i fod yna i rannu’r digwyddiad unigryw hwn mewn cerddoriaeth corau meibion.

Gofynnir i gorau sy’n dymuno cofrestru diddordeb yn y digwyddiad hwn gysylltu â ni:

Choirs wishing to register an interest in this event are asked to contact us.

Bernard Owen      Paul Jenkins     Llion Gerallt

Diolch yn fawr!

Thank you very much!